Instalacija CultureRobot u Sao Jose dos Campos

Participativna instalacija ostvarena kroz suradnju Ricarda Palmieria (BR) i Krune Jošta pod nazivom CultureRobot informira i osvješćuje socijalne, kulturne i političke teritorije, mape i granice te njihove međuodnose. Druga instalacija CR-a (prva je odžana za vrijeme festivala HAIP u Ljubljani tokom novembra 2008.) održati će se u kulturnom centru SESCa u gradu Sao Jose dos Campos, Brazil, a bazirati će se na materijalima prikupljenima tokom radionica urbanog mapiranja grada i okolice između 20. i 24. siječnja 2009.

Korištenjem satelitskih sustava za pozicioniranje (GPS) lokalni sudionici će tokom radionica ucrtavati pozicije institucija, klubova, tvornica, benzinskih crpki ili sličnih, njima od interesa važnih objekata. Na osnovu obilježenih geografskih točaka biti će kreirane mape za CR instalaciju. Kroz kreativni proces participacije pri pozicioniranju i dokumentiranju, osobne naracije sudionika o međuodnosu kulture i socijalnih prilika grada ocrtati će se kroz njihove stavove i viđenja prostora u kojem žive.

Web >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *