Tag Archive for Brazil

Culture Robot na Live arte.mov u Curitibi, Brazil

Live arte.mov je pokretni festival koji će u 5 brazilskih gradova prikazati pobjednike sa 5 prošlogodišnjih festivala. Tako će i interaktivna instalacija CultureRobot biti predstavljena tijekom izložbe u SESC Curitiba od 9. do 12. svibnja 2012.

CultureRobot suradnja je brazislkog umjetnika Ricarda Palmieria i Krune Jošta iz Hrvatske.


Circuit arte.mov 2012 održati će se u 5 gradova: Rio de Janeiro, Recife, Goiania, Curitiba and Sao Paulo.

CultureRobot prezentiran na dva festivala u Brazilu

CultureRobot verzija 4.0 osvojila je prvu nagradu od 13 000 Reala za najbolji lokativni rad na festivalu za lokativne medije ArteMov u Belo Horizonte, Brazil. CR 4.0 također je bio i dio festivala XIII Festival nacional 5 minutos  (13. Nacionalnog festivala petominutnoga filma) u Salvadoru kroz suradnju ovog i Artemov festivala.

CR 4.0 instalacija na ArteMov u belo Horizonte

Radionice kartografije te video radionice čiji materijali su se koristili kao dio instalacije odrzali su se u prostorima kulturnog centra “104”.  Kreatori CR 4.0 instalacije Ricardo Palmieri i Kruno Jošt za ove dvije prezentacije pridružili su se i Paloma Oliviera i Matteus Knelsen iz Brazila. Više o C 4.0 vidite na CultureRobot web stanicama ili stranicama međunarodne razmijene između Brazila i Hrvatske.

Prva nagrada CultureRobot 4.0 projektu na ArteMov09

Participativni i suradnički projekt CultureRobot 4.0 koji su osmislili Ricardo Palmieri i Kruno Jošt dobio je prvu nagradu na festivalu ArteMov09 u Belo Horizonte, Brazil, na natječaju za lokativne umjetnički projekt. ArteMov je četvrti po redu festival videa i novih medija koji će se u prostorima Palácio da Artes održati između 11. i 15. studenog. U projektu sudjeluju još i Paloma Oliviera i Mateus Knelsen iz Brazila.

Više o projektu CultureRobot čitajte ovdje >>

PD konvencija

Otvaranje konferencije sa organizatorima Alexanderom POrresom i Palomom Oliveirom u sredini te predstavnicima MIS-a i PUC-a

Otvaranje konferencije sa organizatorima Alexanderom POrresom i Palomom Oliveirom u sredini te predstavnicima MIS-a i PUC-a

U Sao Paulo održala se između 19. i 26. srpnja PD konvencija na kojoj je sudjelovalo preko 70 gostiju iz više od 15 zemalja. Na 5 lokacija održavao se dnevni program koji se sastojao od umjetničkih instalacija koje djeluju u pravom vremenu do online interaktivnih instalacija kao i AI instalacija. SESC SP, kao i univerzitet PUC te Muzej za sliku i zvuk u Sao Paulu bili su suorganizatori skupa tako da se većina događanja održala na vrlo različitim, lokalnim zajednicama prilagođenim lokacijama. Uz umjetnički program održavao se i istraživački te edukacijski program koji je s jedne strane dao prostora PD razvojnim programerima da razmijene znanje i testiraju svoje radove u realnom okružju. Također je dalo i studentima te pojedincima/kama mogućnost da se upoznaju sa većom grupom korisnika te tako razmijene znanja ali i ideje za budućnost razvijanja softvera, primjenu, mogućnosti umrežavanja, potrebe za edukacijom te korisnošću u kontekstu šireg civilnog društva.

PDcon09 photolog >>

Pure Data, softver otvorenog koda za multimediju i interaktivnost koji je izgradio Miller Puckette, a danas se razgranao u više smjerova gdje na razvoju softvera sudjeluje internacionalna zajednica. Prvenstveno korištenje bilo je osmišljeno za digitalno manipuliranje zvukom, no PD je postao izvrstan softver za raznoliku vrstu interaktivnosti i biti će jedan od vrlo vrijednih tzv. modularnih softvera gdje se uzročnost i softverska petlja vrši također vizualnim putem te se tako otvara mogućnost i osoba sa slabijim znanjem programiranja da se uključe u razvoj i korištenje. Neke od PD patches (komadića, umetaka, slojeva) danas je moguće koristiti kao softver za prijenos (stream) zvučno i video signala (MAEstream), za stvaranje autonomne bežične mreže, te za raznovrsne interaktivne projekte koji će koristiti prepoznavanje zvuka, dodira, i sl. Za uvjetovanu reakciju. Samim time što je softver slobodnog koda te ima visoku mogućnost modifikacije prikladan je i za prilagodbu lokalnim uvjetima i potrebama lokalnih zajednica.

Instalacija CR u Sao Jose dos Camps

Instalacija CultureRobot 2.0 postavljena je u SESC Sao jose dos Campos u Brazilu krajem siječnja te će se moči pogledati tokom sljedećih mjesec dana. Instalacija prikazuje mapu sa lokacijama sakupljenim od polaznika radionica koje su potom objašnjene kroz sinteziju video i zvučnog materijala montiranog za svaku posebnu lokaciju.
Više na blogu kulturne razmjene Hrvatske i Brazila >>.

Artistic Homes LABMIS 2009

lntlogo24. siječnja 2009. u LABMIS, labaratoriju za nove medije u Sao Paulu, tokom programa ‘Artistic Homes LABMIS 2009’ predstaviti će se eksperimentalna glazba skupine LiveNoiseTupi sa hrvatsko-brazilskim članovima te Orquestra Descarrego i brazilski kompozitor Ruggero Ruschioni. Nastup je omogućen suradnjom kroz program kulturne razmjene između Brazila i Hrvatske u suorganizaciji Udruge UKE i LABMIS-a.

Instalacija CultureRobot u Sao Jose dos Campos

Participativna instalacija ostvarena kroz suradnju Ricarda Palmieria (BR) i Krune Jošta pod nazivom CultureRobot informira i osvješćuje socijalne, kulturne i političke teritorije, mape i granice te njihove međuodnose. Druga instalacija CR-a (prva je odžana za vrijeme festivala HAIP u Ljubljani tokom novembra 2008.) održati će se u kulturnom centru SESCa u gradu Sao Jose dos Campos, Brazil, a bazirati će se na materijalima prikupljenima tokom radionica urbanog mapiranja grada i okolice između 20. i 24. siječnja 2009.

Korištenjem satelitskih sustava za pozicioniranje (GPS) lokalni sudionici će tokom radionica ucrtavati pozicije institucija, klubova, tvornica, benzinskih crpki ili sličnih, njima od interesa važnih objekata. Na osnovu obilježenih geografskih točaka biti će kreirane mape za CR instalaciju. Kroz kreativni proces participacije pri pozicioniranju i dokumentiranju, osobne naracije sudionika o međuodnosu kulture i socijalnih prilika grada ocrtati će se kroz njihove stavove i viđenja prostora u kojem žive.

Web >>

Razmjena u slobodnoj kulturi između Hrvatske i Brazila u četvrtoj godini

Četvrtu godinu za redom Ministarstvo kulture RH sufinancira program međunarodne suradnje i razmijene u slobodnoj i otvorenoj kulturi između Hrvatske i Brazila. Program je započet suradnjom udruge UKE iz Križevaca i platforme za kraeativni rad u okruženju softvera otvorenog koda Estudiolivre iz Brazila 2005. godine za vrijeme festivala EEII ’05.

Tijekom prošle četiri godine Hrvatsku je posjetilo osam umjetnika, sociologa, stručnjaka u novim komunikacijskim tehnologijama i softveru otvorenog koda, studenata komunikologije i medija. Neki od njih boravili su u više gradova: čak pet gradova na Jadranskom moru i tri grada u unutrašnjosti posječeni su sa raznolikim programima radio emisija, umjetničkih performansa i instalacija, radionica, prezentacija, glazbenih događanja i sl.

I ove godine, od 08. travanja do kraja svibnja nastaviti će se program razmjene. Kruno Jošt će u Sao Paulu, u prostorijama CCJ (Centro Cultural da Juventude) sudjelovati na radionicama softvera otvorenog koda i u participativnim glazbenim nastupima sa DIY instrumentima. Također će biti gost radio emisije na slobodnom radiju CCJ-a. Nakon ovog rezidencijalnoga programa, posjeta otoku Bonetu rezultirati će istraživanjem otvorenih tehnologija i satelitske komunikacije te alternativnih izvora energije.

Nakon Boneta ponovno U Sao Paulu održati će se izložba samo-generirajuće umjetnosti u organizaciji SESC (Social Service of Commerce) na kojoj će Jošt predstaviti glazbu celullarnih automata, softvare koji je razvio Ivan Nikolić. Program će se nastaviti posjetom samostalne video produkcijske kuće u Rio da Janairu gdje je u procesu montaža dokumentarnoga filma snimljenoga prošle godine za boravka Tatiane de Almeida Gouveia i Giuliana Djahjah Bonorandija u Hrvatskoj.

Pored ovih programa, kroz istraživačku platformu u novoj medijskoj kulturi, slobodnim medijima, sociologiji i teoriji slobodne kulture DESCENTRO organizirati će se posjete projektima u Salvadoru i Pipi (sjeveroistok Brazila) gdje se u lokalnim kulturnim centrima održavaju radionice i prezentacije softvera otvorenog koda i slobodnih medija. Kraj ovogodišnjeg programa razmjene biti će festival Conserto u Curitibi, gradu na jugu Brazila. Ovo je drugi posjet ovom festivalu koji organizira ORGANISMO, organizacija za suradnički i interdisciplinarni umjetnički rad.

Razmjenu u slobodnoj i otvorenoj kulturi između Hrvatske i Brazila možete pratiti na blogu www.uke.hr/BR-HR kroz tekstove, fotografije i video dokumentaciju. Blog je započet 2007. godine u želji da dokumentira i predstavi organizacije, umjetničke prostore, autonomne klubove, festivale i ostala događanja ove dvije zemlje.

UKE, razmjena u slobodnoj i otvorenoj kulturi – www.uke.hr/BR-HR
CCJ – http://labccj.wordpress.com/
SESC – http://www.sesc.com.br/main.asp
Intervju sa Danilo Santos de Miranda, voditeljem SESC-a, institucije za socijalnu skrb i napredak:
http://www.performingarts.jp/E/pre_interview/0605/1.html
DESCENTRO – http://pub.descentro.org/
ORGANISMO – http://organismo.art.br/blog/?p=2476
ESTUDIOLIVRE – http://estudiolivre.org