Tag Archive for kultura slobodne razmjene

CultureRobot prezentiran na dva festivala u Brazilu

CultureRobot verzija 4.0 osvojila je prvu nagradu od 13 000 Reala za najbolji lokativni rad na festivalu za lokativne medije ArteMov u Belo Horizonte, Brazil. CR 4.0 također je bio i dio festivala XIII Festival nacional 5 minutos  (13. Nacionalnog festivala petominutnoga filma) u Salvadoru kroz suradnju ovog i Artemov festivala.

CR 4.0 instalacija na ArteMov u belo Horizonte

Radionice kartografije te video radionice čiji materijali su se koristili kao dio instalacije odrzali su se u prostorima kulturnog centra “104”.  Kreatori CR 4.0 instalacije Ricardo Palmieri i Kruno Jošt za ove dvije prezentacije pridružili su se i Paloma Oliviera i Matteus Knelsen iz Brazila. Više o C 4.0 vidite na CultureRobot web stanicama ili stranicama međunarodne razmijene između Brazila i Hrvatske.

Privremena autonomna umjetnost u Manchesteru

TAA Manchester organizira između 4. i 7. studenoga 2009. zajedničku izložbu pod nazivom “Zabranjena umjetnost Manchestera”. Izložba je projekt lokalne zajednice sa mogućnošću sudjelovanja svih koji se odazovu na poziv. Uključuje uređenje unutarnjih prostora napuštene zgrade koja je zauzeta kako bi se u vremenu između toga što je njena upotreba završena do rušenja ili do prenamjene bila korištena od lokalne zajednice za lokalnu zajednicu. Ovakva je vrsta rada u UK inspirirana od strane londonskoga kolektiva “Random Artist” (Slučajni umjetnici) na čiji su se rad nastavile djelatnosti kolektiva i organizacija iz Bristola, Manćestera, Edinburga, Brightona itd. Kreiranje kulturnog, interaktivnog, autonomnog prostora gdje ljudi stvaraju u slobodnom okruženju, sa slobodom kreiranja i kreativnosti te ekspresije glavni je cilj ovih događanja. Na ovom TAA biti će i Hrvatski učesnik,što pridonosi razmijeni iskustava te podržava horizontalnu razmijenu kulture koja ne poznaje granice.

PD konvencija

Otvaranje konferencije sa organizatorima Alexanderom POrresom i Palomom Oliveirom u sredini te predstavnicima MIS-a i PUC-a

Otvaranje konferencije sa organizatorima Alexanderom POrresom i Palomom Oliveirom u sredini te predstavnicima MIS-a i PUC-a

U Sao Paulo održala se između 19. i 26. srpnja PD konvencija na kojoj je sudjelovalo preko 70 gostiju iz više od 15 zemalja. Na 5 lokacija održavao se dnevni program koji se sastojao od umjetničkih instalacija koje djeluju u pravom vremenu do online interaktivnih instalacija kao i AI instalacija. SESC SP, kao i univerzitet PUC te Muzej za sliku i zvuk u Sao Paulu bili su suorganizatori skupa tako da se većina događanja održala na vrlo različitim, lokalnim zajednicama prilagođenim lokacijama. Uz umjetnički program održavao se i istraživački te edukacijski program koji je s jedne strane dao prostora PD razvojnim programerima da razmijene znanje i testiraju svoje radove u realnom okružju. Također je dalo i studentima te pojedincima/kama mogućnost da se upoznaju sa većom grupom korisnika te tako razmijene znanja ali i ideje za budućnost razvijanja softvera, primjenu, mogućnosti umrežavanja, potrebe za edukacijom te korisnošću u kontekstu šireg civilnog društva.

PDcon09 photolog >>

Pure Data, softver otvorenog koda za multimediju i interaktivnost koji je izgradio Miller Puckette, a danas se razgranao u više smjerova gdje na razvoju softvera sudjeluje internacionalna zajednica. Prvenstveno korištenje bilo je osmišljeno za digitalno manipuliranje zvukom, no PD je postao izvrstan softver za raznoliku vrstu interaktivnosti i biti će jedan od vrlo vrijednih tzv. modularnih softvera gdje se uzročnost i softverska petlja vrši također vizualnim putem te se tako otvara mogućnost i osoba sa slabijim znanjem programiranja da se uključe u razvoj i korištenje. Neke od PD patches (komadića, umetaka, slojeva) danas je moguće koristiti kao softver za prijenos (stream) zvučno i video signala (MAEstream), za stvaranje autonomne bežične mreže, te za raznovrsne interaktivne projekte koji će koristiti prepoznavanje zvuka, dodira, i sl. Za uvjetovanu reakciju. Samim time što je softver slobodnog koda te ima visoku mogućnost modifikacije prikladan je i za prilagodbu lokalnim uvjetima i potrebama lokalnih zajednica.

Multimedijalni performans u Maloj sceni CZK u Čakovcu

U sklopu nastavka programa razmijene između Brazila i Hrvatske između 27. i 30. 04. Ricardo Palmieri i Kruno Jošt održati će radionicu PURE DATA VJinga, te nastupiti sa audiovizualnim performansom pod nazivom ‘I Love Noise’.

Najava:

30.04.2009. / 19 h
performans LOVENOISETUPI – ‘I Love Noise’ (Brazil/Hrvatska)
mjesto: Mala Scena CZK, Trg Republike bb, Čakovec

27.-30.04.2009. / 16-21 h
mjesto: Autonomni centar – ACT, Dr. Ivana Novaka 38, 1. kat, Čakovec
act.edukacija: PURE DATA RADIONICA, voditelji Ricardo Palmieri (Brazil) i Kruno Jošt

Prezentacije i nastupi tokom Liwoli 2009 fesivala

Liwoli ’09 održava se za vrijeme Linz Culture Capital 2009 u hacklabu za umjetnost i tehnologije otvorenog koda koji se nalazi u sklopu Kunstuniversität Linz, između 23. i 25. travanja 2009. godine. Tijekom ovog trodnevnoga festivala koji se bazira na kreativnim procesima učenja, stvaranja i razmjena vještina u umjetnosti baziranim na slobodnim i otvorenim tehnologijama (FOSS) Ricardo Palmieri (BR) i Kruno Jošt (HR) održati će radionicu te napraviti urbanu intervenciju MIMOSA. U petak 25.04.09. zajedno će izvesti GentleJunk / LNT performans na Circuit bending glazbalima i sa softverom otvorenog koda u 21 h.

MIMOSA je projekt koji od 2005. godine mapira različite svjetske gradove i mjesta urbanim intervencijama kojima je cilj interferencija sa trenutnom medijskom slikom tog prostora. MIMOSAom vjerujemo da možemo promijeniti kritičko stav populacije prema medijima tako da stanovnike uključimo u stvaranje medija. Sama pokretna instalacija prilagođena je prostorima gdje se postavlja. Za pripremanje MIMOSAe koristimo reciklirane materijale te linux operativne sisteme podobne za starije kompjutere koji bi inače završili u smeću

MIMOSA – pokretna urbana intervencija za korekciju medijkog stanja

Na Liwoli 2009. također sudjeluju FLOSS developri iz kolektiva GOTO10 te aktivisti sa  HAIPa (Hack Act Interact Progress) festivala te mnogi drugi.

Natup LNT / GentleJunk

Nemojte propustit događanja:
PROGRAM

Cjelokupna dokumentacija festivala >>

Annalisa Cannito, Chui Yong Jian, Santiago Bence snimili su 30 minutni dokumentarni film >>

Wintercamp

Između 3. i 7. Ožujka održan je sastanak mreža, grupa i kolektiva koje se bave socijalnim aspektom umrežavanja, reazvojem slobodnog softvera i slobodnih medija pod nazivom ‘Wintercamp’ u organizaciji Institute for Network Culture u Amsterdamu, Nizozemska. Wintercamp  je  ove godine ugostio suradničke mreže  Blender, Bricolabs, Creative Labour, Dyne.org, Edufactory, Floss Manuals, freeDimensional Network, Genderchangers, GOTO10, Microvolunteerism, MyCreativity, Upgrade!.

Kao član Bricolabs mreže, Kruno Jošt je sudjelovao u onlajn događajima za vrijeme radionica konzultacija te u kreiranju novog sučelja koje bi korisnicima predstavljalo bolje ideju mreže. Na stranicama Wintercampa možete detaljnije pročitati o predstavljanju koje se održalo posljednjeg dana gdje se najbolje iščitava vrijednost i stavovi mreže.

When a network settles down, and is not so new anymore, it can be quite a challenge to keep it’s activity level. Should a network then transform into a so-called ‘organized network’? Organizing a network does not necessarily mean decreasing the level of spontaneity to make way for rules and hierarchy: it can provide a place for sustainable knowledge sharing and production. As Ned Rossiter argues in his book Organized Networks (2006), face-to-face meetings are crucial “if the network is to maintain momentum, revitalize energy, consolidate old friendships and discover new ones, recast ideas, undertake further planning activities, and so on.”

http://networkcultures.org/wpmu/wintercamp/about/

Instalacija CR u Sao Jose dos Camps

Instalacija CultureRobot 2.0 postavljena je u SESC Sao jose dos Campos u Brazilu krajem siječnja te će se moči pogledati tokom sljedećih mjesec dana. Instalacija prikazuje mapu sa lokacijama sakupljenim od polaznika radionica koje su potom objašnjene kroz sinteziju video i zvučnog materijala montiranog za svaku posebnu lokaciju.
Više na blogu kulturne razmjene Hrvatske i Brazila >>.

Instalacija CultureRobot u Sao Jose dos Campos

Participativna instalacija ostvarena kroz suradnju Ricarda Palmieria (BR) i Krune Jošta pod nazivom CultureRobot informira i osvješćuje socijalne, kulturne i političke teritorije, mape i granice te njihove međuodnose. Druga instalacija CR-a (prva je odžana za vrijeme festivala HAIP u Ljubljani tokom novembra 2008.) održati će se u kulturnom centru SESCa u gradu Sao Jose dos Campos, Brazil, a bazirati će se na materijalima prikupljenima tokom radionica urbanog mapiranja grada i okolice između 20. i 24. siječnja 2009.

Korištenjem satelitskih sustava za pozicioniranje (GPS) lokalni sudionici će tokom radionica ucrtavati pozicije institucija, klubova, tvornica, benzinskih crpki ili sličnih, njima od interesa važnih objekata. Na osnovu obilježenih geografskih točaka biti će kreirane mape za CR instalaciju. Kroz kreativni proces participacije pri pozicioniranju i dokumentiranju, osobne naracije sudionika o međuodnosu kulture i socijalnih prilika grada ocrtati će se kroz njihove stavove i viđenja prostora u kojem žive.

Web >>

LiveNoiseTupi na HAIPu, u KSETu i u MAMAi


Predstavljanje brazilsko-hrvatskog projekta glazbenika improvizirane noise glazbe u kojoj se koristi chance music na ručno izrađenim i modificiranim uređajima: dječjim igračkama, oscilatorima, filtrima i efektima, starim radio aparatima i sl. procesom popularno zvanim circuit bending te dodatno digitalno modificiraju zvuk održalo se na festivalu HAIP u Ljubljani, klubu KSET u Zagrebu te kulturnom centru MAMA u Zagrebu.

U projektu sudjeluju Cristiano Rosa koji je sa svojim projektom Panetone prošao veći dio Brazila i Evrope držeći radionice i izvodeći glazbu, multimedijalni umjetnik Ricardo Palmieri koji se bavi VJingom sa Pure Data (softverom otvorenog koda kojeg je moguće prilagoditi vlastitim željama) te Kruno Jošt koji se također služi prerađenim instrumentima kojima se služi u nastupima projekta GentleJunk co.

Instalacija CultureRobot na festivalu HAIP

Putem programa međunarodne suradnje na ovogodišnjem festivalu HAIP u Ljubljani između 3. i 11. studenog biti će predstavljena instalacija pod imenom CultureRobot. CR je participativna instalacija ostvarena kroz suradnju Ricarda Palmieria iz Brazila i Krune Jošta iz Hrvatske koja informira i osvješćuje socijalne i političke teritorije, mape i granice te odnose autonomne i institucionalne kulture Ljubljane i/ili Slovenije.

HAIP (akronim za HACK-ACT-INTERACT-PROGRESS) je festival sa ciljem predstavljanja internacionalnih umjetničkih grupa i pojedinaca koji u svojim radovima koriste otvorene tehnologije (otvoreni hardver i softver otvorenog koda), a predstavalja internacionalne  umjetnike i inžinjere specijalizirane u umjetnosti multimedije i novih medija. Umjetnički radovi predstavljeni na festivalu kritički sagledavaju tehnologije koje nas okružuju i oblikuju našu svakidašnjicu.

Uz participativnu instalaciju CultureRobot ove godine predstaviti će se sljedeći umjetnici i projekti:

ALEX DAVIES/TIME´S UP/ The Black Box Sessions
TANJA VUJINOVIĆ/Amjumix
ROCH FOROWICZ/ Interception
ROSA MENKMAN/ Radio Dada
ROBERTINA ŠEBJANIČ IN LUKA FRELIH/ Pufination
PASQUALE NAPOLITANO/ SoundBarrier
MICHELE SPANGHERO/ A Short-Lived Fault in the System
DARIJ KREUH IN JANEZ JANŠA/Brainscore
JANEZ JANŠA/Brainloop
THE PIRATE BAY IN Piratbyrån: s23x – Ollibolli

Otvorenje festivala je 03.11. u 19h u galeriji Vžigalica u Ljubljani. Više o programu pogledajte ovdje >>

Program međunarodne suradnje vodi udruge UKE, a ostvaren je uz pomoć Ministarstva kulture RH. Organizatori festivala HAIP je Zavod K6/4, Kiberpipa.