Instalacija CR u Sao Jose dos Camps

Instalacija CultureRobot 2.0 postavljena je u SESC Sao jose dos Campos u Brazilu krajem siječnja te će se moči pogledati tokom sljedećih mjesec dana. Instalacija prikazuje mapu sa lokacijama sakupljenim od polaznika radionica koje su potom objašnjene kroz sinteziju video i zvučnog materijala montiranog za svaku posebnu lokaciju.
Više na blogu kulturne razmjene Hrvatske i Brazila >>.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *