Aktivnosti Udruge u 2015. godini

Na izvanrednoj skupštini Udruge 04.04. i 04.06. 2015. godine donesene su odluke o promijeni sjedišta i naziva. Sjedište je iz Varaždina promijenjeno u Lovinac, a naziv se mijenja iz Urbana kultura i edukacija u Udruga Kultura i edukacija.

Promijene su nastale uslijed planiranog fokusa na transdisciplinarni sraz umjetnosti i znanosti, posebice ekologije i nauke o okolišu kroz DIY pristup na području Like gdje je u tijeku izrada nacrta za izgradnju Centra za kreativna rješenja.

Udruga je 2014. godine prijavila natječaje koji su odobreni od Ministarstva kulture RH u 2015. godini pod nazivima PEINMK (Produkcija, edukacija i istraživanje u novim medijskim kulturama) i PTP (Platforma za transdisciplinarne prakse). Zaklada Kultura nova odobrila je u 2015. godini projekt AiR lab (Artist in Residency Lab).

Trogodišnji projekt 16 kanala svoj rad nastavlja u 2015. kroz radionice i nastupe u Lovincu na MMK15, talijanskom festivalu Invisible Cities i Lost Theory festivalu u Gračacu i IMPROCON U Kumorvcu te ugošćuje umjetnike koji se bave umjetnošću zvuka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *