Tag Archive for zvuk

Suradnja net-labela

Digitalno izdavaštva i arhiviranja omogućuje samostalnim umjetnicima u području sound art-a ili sonic art-a da lakše i brže stupe u kontakt sa istomišljenicima, te da grade nove relacije i forme stvaranja, koje nisu vezane za skupe ili dugoročne projekte.

Umjetnici koji surađuju putem interneta sve su češća pojava, a digitalizacija uvjetuje i promjene u pristupu kreaciji, filozofiji stvaranja te samoj estetici kreiranja. Stvaranje se više ne referira toliko na akademsko izučavanje i nadogradnju, već, zbog mogućnosti koju daje pristup stvaranju, relativnijim se pokazuje introspekcija, estetika komunikacije putem zvuka, eksperimentiranje sa novim mogućnostima nesputanog improviziranje datim.

Suradnja net-labela (glazbena etiketa na internetu) Kaiserlabel (Nizozemska) i GentleJunk NetLabel (Hrvatska) održava se između 11. i 21. 03. 08. u Amsterdamu. Tijekom ovog residens programa osim snimanja u studiju ‘Melody Line’ održati će se i susreti sa predstavnicima kulturnih institucija Waag Society te sudjelovati na programu Metabiosis u galeriji Sign, Groningen.