Tag Archive for fotografije

Završeno jednodnevno umjetničko događanje EEII’09

Mario Jakšić u suradnji sa Marijom Karagianni

Mario Jakšić u suradnji sa Marijom Karagianni

Eksperimentalne elektronske intervencije (EEII’09) ove su godine predstavili specifičan ambijent u kojem su se internacionalnI umjetnici iz Grčke, Nizozemske, Italije i Hrvatske predstavili svoje radove te sa lokalnim umjetnicima radili na povezivanju osobnih interaktivnih umjetničkih projekata, fotografskih, video i ostalih uradaka te digitalnih interaktivnih radova koji djeluju u pravom vremenu. Najvazniji aspekt EEII eventa bilo je povezivanje, zajedničko stvaranje te sam proces rada za razliku od reprezentacije završnog rada.

Sudjelovali su Marija Karagianni, Maja Kalogera, Bruno Kontrec, Kristina Horvat Blažinović, Maurice Kraanen, Matteo Poggi, Fabrizio de Bon, Goran Butorac, Mario Jakšić, Kruno Jošt.

Fotolog>>

PD konvencija

Otvaranje konferencije sa organizatorima Alexanderom POrresom i Palomom Oliveirom u sredini te predstavnicima MIS-a i PUC-a

Otvaranje konferencije sa organizatorima Alexanderom POrresom i Palomom Oliveirom u sredini te predstavnicima MIS-a i PUC-a

U Sao Paulo održala se između 19. i 26. srpnja PD konvencija na kojoj je sudjelovalo preko 70 gostiju iz više od 15 zemalja. Na 5 lokacija održavao se dnevni program koji se sastojao od umjetničkih instalacija koje djeluju u pravom vremenu do online interaktivnih instalacija kao i AI instalacija. SESC SP, kao i univerzitet PUC te Muzej za sliku i zvuk u Sao Paulu bili su suorganizatori skupa tako da se većina događanja održala na vrlo različitim, lokalnim zajednicama prilagođenim lokacijama. Uz umjetnički program održavao se i istraživački te edukacijski program koji je s jedne strane dao prostora PD razvojnim programerima da razmijene znanje i testiraju svoje radove u realnom okružju. Također je dalo i studentima te pojedincima/kama mogućnost da se upoznaju sa većom grupom korisnika te tako razmijene znanja ali i ideje za budućnost razvijanja softvera, primjenu, mogućnosti umrežavanja, potrebe za edukacijom te korisnošću u kontekstu šireg civilnog društva.

PDcon09 photolog >>

Pure Data, softver otvorenog koda za multimediju i interaktivnost koji je izgradio Miller Puckette, a danas se razgranao u više smjerova gdje na razvoju softvera sudjeluje internacionalna zajednica. Prvenstveno korištenje bilo je osmišljeno za digitalno manipuliranje zvukom, no PD je postao izvrstan softver za raznoliku vrstu interaktivnosti i biti će jedan od vrlo vrijednih tzv. modularnih softvera gdje se uzročnost i softverska petlja vrši također vizualnim putem te se tako otvara mogućnost i osoba sa slabijim znanjem programiranja da se uključe u razvoj i korištenje. Neke od PD patches (komadića, umetaka, slojeva) danas je moguće koristiti kao softver za prijenos (stream) zvučno i video signala (MAEstream), za stvaranje autonomne bežične mreže, te za raznovrsne interaktivne projekte koji će koristiti prepoznavanje zvuka, dodira, i sl. Za uvjetovanu reakciju. Samim time što je softver slobodnog koda te ima visoku mogućnost modifikacije prikladan je i za prilagodbu lokalnim uvjetima i potrebama lokalnih zajednica.

Benefit prošao uspješno

Benefit održan u klubu SC Studentskog centra u Zagrebu za Andreju Košavić prošao je uspješno. Prikupljena sredstva pomoći će pri pokrivanju troškova liječenja i medicinske sestre. Zahvaljujemo svim izvođačima/cama te upravi Studentskog centra na pomoći i najveću zahvalu šaljemo organizatoru cijelog događaja Draganu Pajiću – Paji.

Ovdje pogledajte fotolog Benefita >>

DK:07:DU performans u Dubrovniku

Kroz program ‘Nepokoreni grad’ 01.12.07 udruga Domaći iz Karlovca u suranji sa udrugama UKE iz Križevaca i Orlando iz Dubrovnika postavili su i izveli performans DK:07:DU.

Photolog >>

Youtube >>