Tag Archive for Helsinki

Bricolabs na Pixelache festivalu

 

 

Pixelache festival 2013 predstavlja temu “Suočavanje sjevea i juga” profilirajući rad Bricolabs mejlin liste, nezavisne i dinamične mreže ljudi čiji su interesi dijeljenje, FLOSS, hardver te održivost u okolišu. Članovi i članice dolaze iz raznih dijelova svijeta, kako EU tako i iz Južne amerike, Indonezije, Meksika, Pakistana i sl.

Festival počinje otvaranjem izložbe 16. svibnja u Helsikiju, Finska. Bricolabs izložba kurirana je od Krune Jošta i Maje Kohek. Natala je kao kolekcijaz materijalnih i nematerijalnih artefakte koji prikazuju htijenja i rad povremenih, privremenih ili dugogodišnjih članova i članica liste. Simpzij se održava 17. svibnja u Helsinkiju te se seli u nacionalni park na otoku Naissar u Estoniji gdje radionice i unconference traje to 20 svibnja.


Prikaz veće karte